Đăng ký học với 2 bước đơn giản:
1. Điền thông tin
2. Đóng học phí. (Thu học phí tận nhà trên toàn quốc bởi dịch vụ CityExpress. Bạn có thể đóng học phí tại trung tâm nếu tiện đi lại.)
Top Globis sẽ gởi mã kích hoạt và hướng dẫn cho bạn sau khi thu học phí.
Thông tin tài khoản
Đang xử lý
Tên đăng nhập
*
Mật khẩu
*
Xác nhận mật khẩu
*
Bạn muốn đăng ký lớp:
Mã kích hoạt

Nội dung khóa học Nhập Môn
Bảng chữ cái Hiragana, Katakana và một số câu hội thoại thường dùng trong tiếng Nhật
Nội dung khóa học Sơ cấp I.1
Bài 1 đến bài 6, giáo trình Minna no Nihongo
Nội dung khóa học Sơ cấp I.2
Bài 7 đến bài 13, giáo trình Minna no Nihongo
Nội dung khóa học Sơ cấp I.3
Bài 14 đến bài 19, giáo trình Minna no Nihongo
Nội dung khóa học Sơ cấp I.4
Bài 20 đến bài 22, giáo trình Minna no Nihongo
Nội dung khóa học Sơ cấp I.5
Bài 23 đến bài 25, giáo trình Minna no Nihongo
Nội dung khóa học Sơ cấp II.1
Bài 26 đến bài 30, giáo trình Minna no Nihongo
Nội dung khóa học Sơ cấp II.2
Bài 31 đến bài 35, giáo trình Minna no Nihongo
Nội dung khóa học Sơ cấp II.3
Bài 36 đến bài 40, giáo trình Minna no Nihongo
Nội dung khóa học Sơ cấp II.4
Bài 41 đến bài 45, giáo trình Minna no Nihongo
Nội dung khóa học Sơ cấp II.5
Bài 46 đến bài 50 giáo trình Minna no Nihongo
Thông tin cá nhân
Họ và tên:
*
Giới tính:
Nam Nữ
Email:
*
Ngày sinh:
*
Nơi sinh:
*
Điện thoại liên lạc:
*
Địa chỉ:
*
Nghề nghiệp:
*
Nick Yahoo:
Nick Skype:
Bạn đã học tiếng Nhật chưa:
Chưa Rồi
Trình độ hiện tại:
Bạn biết i-TopGlobis từ:
*
Mã xác nhận:
Đổi mã.
Nhập các ký tự bạn thấy trong hình trên

(*) Thông tin bắt buộc phải nhập
Tôi đồng ý với các nội dung trong Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo vệ riêng tư